Wednesday, April 2, 2008

VISI

Menjadikan daerah Jasin sebagai pusat pertumbuhan baru dan maju dengan mempertingkatkan infrastruktur asas serta kemudahan awam dan mengwujudkan masyarakat cemerlang berpadu serta berilmu.