Wednesday, November 19, 2008

Pelbagai Projek Kemajuan Dirancang di Jasin

Penduduk daerah Jasin bakal menikmati pelbagai Pembangunan baru yang akan dilaksanakan di daerah tersebut menerusi Rancangan Malaysia Kesepuluh(RMK-10).

Ahli Parlimen Jasin, Datuk Wira Ahmad Hamzah berkata, di bawah RMK-10, peruntukkan kira-kira RM510 juta di sediakan bagi membangunkan daerah itu mengikut keperluan semasa masyarakat setempat.

Menurutnya, anrata projek terlibat adalah menaik taraf dan membina jalan baru Jasin-Merlimau-Kampung Lanchang dan jalan baru Jasin-Tangkak kejalan Jasin-Nyalas dengan kos sebanyak RM25 juta.

"Selain itu, projek pembangunan Keagamaan dan pendidikan juga di beri keutamaan apabila sejumlah RM74juta disediakan untuk membina empat masjid baru, 10 surau, tujuh sekolah menengah agama dan 10 sekolah rendah agama di daerah ini pada masa depan,"katanya.

Pada masa yang sama, kata beliau, kemudahan pendidikan juga di perhebatkan dengan penyediaan kos sebanyak RM 36juta bagi tujuan pembinaan 17 sekolah baru di daerah berkenaan.

"Usaha pencegahan banjir di Jasin juga akan terus dilaksanakan dengan membina tiga projek tambatan banjir iaitu di kampung Lanchang, Pekan Merlimau serta di Kampung Tasik Sungai Rambai yang melibatkan kos 20 juta.

"Selain itu pembinaan Loji Air Lanchang membabitkan peruntukkan sejumlah RM240 juta masih dalam pembinaan dan di jangka mampu memberi manfaat kepada penduduk dan pengusaha industri di daerah ini kelak,"ujarnya.

Bagi memastikan keselesaan penduduk Jasin lebih terjamin, menurut Ahmad, pertambahan unit rumah kos rendah juga akan dilaksanakan khusus bagi memastikan golongan miskin di daerah itu memiliki rumah kediaman yang selesa.

Ujarnya, antara kawasan rumah kos rendah baru yang akan dibina ialah di Kampung Kelubi Fas II dan Kampung Pulai Darat Fasa II dengan kos RM 32.3juta.

"Pada masa sama, du projek kesihatan di daerah ini sedang dilaksanakan melibatkan pembinaan Klinik Desa Bemban dan Klinik Kesihatan Merlimau dengan kos RM15juta,"kata beliau.

Beliau memberitahu, projek pembangunan pendidikan di Jasin juga termasuk menaik taraf lima insitusi Pengajian tinggi awam(IPTA) seperti Kolej Komuniti Selandar, Kolej Komuniti Jasin, Politeknik Merlimau dan Institusi Kemahiran Mara.

Jelasnya, Projek pembagunan pendidikan lain yang turut terlibat ialah termasuk Maktab Rendah Sains Mara Tun Ghafar Baba Jasin dan Insitut Latihan Perindustrian Selandar dengan kos RM50juta.